ЗА ПРОЕКТА

За нас

За да реализира предприемаческата идея, дружеството кандидатства за финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и изпълнява договор BG16RFOP002-2.024-1680-C01- „Създаване на технология за приготвяне на разтвори за химическо никелиране на метални изделия, предназначени за машиностроенето, с цел постигане на износоустойчиво покритие с висока твърдост“.

Специфичното е, че ще бъдат добавени специални комплексообразователи за ускоряване на процеса на никелиране. Чрез експериментално доказване е установено, че при използването на приготвените по този начин разтвори се постига равномерно, износоустойчиво покритие, с висока твърдост.

Search