Политика за защита на личните данни

Обща информация

„Манахим“ ООД е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност разработване и реализиране на технологии, свързани с  химични производства и машиностроене.

Тъй като ние – екипът на „Манахим“ ООД, целим да изградим доверие в нашите клиенти относно дейността ни и начина на осъществяването й, се ангажираме да  обработваме Вашите лични данни законосъобразно, спазвайки изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и на Закон за защита на личните данни

В настоящата политика ще Ви информираме как обработваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт www.manahim.com

Ако след прочитане на настоящата политика все още имате въпроси, или желаете да упражните някое от правата, описани в т. 10 по –долу, можете да се свържете с нас.

За връзка с Администратора на лични данни
За връзка с Комисия за защита на личните данни
Видове лични данни, които обработваме
Събиране на личните Ви данни
Отказ от предоставяне на лични данни
Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни
Споделяне на личната Ви информация
Сигурност и защита на Вашата лична информация
Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни
Актуалност на личната Ви информация
Упражняване на Вашите права
Използване на бисквитки
Промени и актуализации
Image

За да реализира предприемаческата идея, дружеството кандидатства за финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и изпълнява договор BG16RFOP002-2.024-1680-C01- „Създаване на технология за приготвяне на разтвори за химическо никелиране на метални изделия, предназначени за машиностроенето, с цел постигане на износоустойчиво покритие с висока твърдост“.

Search