ЗА НАС

За нас
Фирма Манахим ООД е учредена през 2018 година, с намерение да синтезира опита и вдъхновението на собствениците, в надяваме се един ефективен проект.

Предметът на дейност на предприятието е разработване и реализиране на технологии, свързани с химичните производства и машиностроенето.
Услугите, които предлагаме са създаване на рецепти за разтвори, за нанасяне на химични и електрохимични покрития.

В помощ на икономическите оператори, осъществяваме и технически консултации относно избора на производствени линии, оборудване и за безопасната употреба на химичните вещества и управление на свързаните с тях рискове за здравето на човека и околната среда.

И в работа, и в ежедневието, изпълняваме екологичната си отговорност, като твърдо вярваме, че можем да вземаме решения в интерес и на хората, и на природата.
Image

За да реализира предприемаческата идея, дружеството кандидатства за финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и изпълнява договор BG16RFOP002-2.024-1680-C01- „Създаване на технология за приготвяне на разтвори за химическо никелиране на метални изделия, предназначени за машиностроенето, с цел постигане на износоустойчиво покритие с висока твърдост“.

Search